Masacru total - 50% reducere la Minoti, Wende și Sobe și la produsele deja reduse.
www.pidilidi.ro www.pidilidi.ro
Cumpărați pentru mai mult 399,52 lei
si ai transport gratuit
0 Coșul dumneavoastră 0,00 lei

Termeni și condiții

Nelun spol. s r.o., cu sediul social în Křenova 438/7, 162 00 Praga 6 Veleslavín, Republica Cehă, număr de identificare: 27711242, înregistrată în Registrul Comerțului ținut de Tribunalul Municipal din Praga, Secțiunea C, Insert 115902, pentru vânzarea de bunuri prin intermediul magazinului on-line situat la adresa de internet www.pidilidi.ro

 

 1. Dispoziții introductive
 2. Cont de utilizator
 3. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare
 4. Prețul mărfurilor și condițiile de plată
 5. Retragerea din contractul de vânzare-cumpărare
 6. Transport și livrare de mărfuri
 7. Drepturile rezultate din executarea defectuoasă
 8. Alte drepturi și obligații ale părților
 9. Protecția datelor și trimiterea de comunicări comerciale
 10. Trimiterea de comunicări comerciale și stocarea de cookie-uri
 11. Livrare
 12. Dispoziții finale

 

 

1. Dispoziții introductive

 

1.1. Acești termeni și condiții (denumiți în continuare (dále jen „termeni și condiții“) societăți comerciale Nelun spol. s r.o., cu sediul social Křenova 438/7, 162 00 Praga 6  VeleslavínRepublica Cehă, numărul de identificare: 27711242, înregistrată în registrul comerțului ținut  de către Tribunalul Municipal din Praga, secțiunea C, insertul 115902 (denumită în continuare „Vânzător“) să reglementeze drepturile și obligațiile reciproce ale părților care decurg în legătură cu sau în temeiul contractului de vânzare (denumită în continuare „Contract de achiziție“) încheiate între vânzător și o altă persoană fizică sau juridică (denumită în continuare „cumpărător“) prin intermediul magazinului online al vânzătorului. Magazinul online este operat de către vânzător la următoarea adresă de internet www.pidilidi.ro (denumită în continuare „site), prin intermediul interfeței site-ului web (denumită în continuare „interfața web a magazinului“).

1.2. Termenii și condițiile nu se aplică în cazurile în care persoana care intenționează să achiziționeze bunuri de la vânzător este o persoană juridică sau o persoană care acționează pentru a comanda bunuri în cadrul activității sale comerciale sau în cursul exercitării independente a profesiei sale.

1.3. În contractul de achiziție pot fi convenite dispoziții care se abat de la termenii și condițiile menționate. Dispozițiile divergente din contractul de achiziție prevalează asupra dispozițiilor din termenii și condițiile generale.

1.4. Dispozițiile termenilor și condițiilor fac parte integrantă din contractul de achiziție. Contractul de achiziție și Termenii și condițiile sunt redactate în limba română. Contractul de cumpărare poate fi încheiat în limba cehă.

1.5. Vânzătorul poate modifica sau completa formularea termenilor și condițiilor. Această dispoziție nu afectează drepturile și obligațiile care decurg din perioada de valabilitate a versiunii anterioare a termenilor și condițiilor.

^ Partea de sus

2. Cont de utilizator

2.1. Pe baza înregistrării cumpărătorului pe site, acesta poate accesa interfața de utilizator. Din interfața sa de utilizator, Cumpărătorul poate comanda bunuri (denumit în continuare "cont de utilizator"). În cazul în care interfața web a magazinului permite acest lucru, cumpărătorul poate, de asemenea, să comande bunuri fără înregistrare direct din interfața web a magazinului.

2.2. La înregistrarea pe site-ul web și la comanda de bunuri, cumpărătorul este obligat să furnizeze informații corecte și veridice. Cumpărătorul este obligat să actualizeze informațiile furnizate în contul de utilizator în cazul oricărei modificări. Informațiile furnizate de către Cumpărător în contul de utilizator și în momentul comenzii bunurilor sunt considerate corecte de către Vânzător.

2.3. Accesul la contul de utilizator este securizat cu un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea în ceea ce privește informațiile necesare pentru a accesa contul său de utilizator.

2.4. Cumpărătorul nu are dreptul de a permite terților să utilizeze contul de utilizator.

2.5. Vânzătorul poate anula contul de utilizator, în special în cazul în care cumpărătorul nu își utilizează contul de utilizator timp de mai mult de 12 luni sau în cazul în care cumpărătorul își încalcă obligațiile care îi revin în temeiul Contractului de achiziție (inclusiv Termenii și condițiile).

2.6. Cumpărătorul recunoaște că este posibil ca contul de utilizator să nu fie disponibil în permanență, în special în ceea ce privește întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale vânzătorului sau întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale unor terțe părți.

^ Partea de sus

3. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare

3.1. Toate prezentările de bunuri plasate în interfața web a magazinului au caracter informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare cu privire la aceste bunuri. Nu se aplică articolul 1732 alineatul (2) din Codul civil.

3.2. Interfața web a magazinului conține informații despre bunuri, inclusiv prețurile fiecărui bun în parte și costurile de returnare a bunurilor, în cazul în care, prin natura lor, acestea nu pot fi returnate prin mijloace poștale normale. Prețurile produselor includ taxa pe valoarea adăugată și toate taxele aferente. Prețurile produselor rămân valabile atâta timp cât sunt afișate pe interfața web a magazinului. Această dispoziție nu limitează capacitatea vânzătorului de a încheia un contract de vânzare-cumpărare în condiții convenite individual.

3.3. Interfața web a magazinului conține, de asemenea, informații privind costurile asociate cu ambalarea și livrarea bunurilor. Informațiile referitoare la costurile legate de ambalarea și livrarea bunurilor enumerate în interfața web a magazinului sunt valabile numai în cazul în care bunurile sunt livrate în Republica Cehă.

3.4. Pentru a comanda bunuri, cumpărătorul completează formularul de comandă în interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține în special informații despre:

3.4.1. bunurile comandate (bunurile comandate sunt "introduse" de către cumpărător în coșul electronic de cumpărături din interfața web a magazinului),

3.4.2. modalitatea de plată a prețului de achiziție a bunurilor, detalii privind modalitatea de livrare a bunurilor comandate și

3.4.3. informații privind costurile asociate livrării bunurilor (denumite în continuare în mod colectiv "comanda").

3.5. Înainte de a trimite comanda vânzătorului, cumpărătorului i se permite să verifice și să modifice datele pe care cumpărătorul le-a introdus în comandă, inclusiv în ceea ce privește capacitatea cumpărătorului de a detecta și corecta erorile apărute la introducerea datelor în comandă. Cumpărătorul trimite comanda vânzătorului făcând clic pe butonul "Confirmați comanda". Datele furnizate în comandă sunt considerate corecte de către vânzător. Vânzătorul confirmă primirea comenzii către cumpărător imediat după primirea acesteia, prin e-mail la adresa de e-mail a cumpărătorului specificată în interfața cu utilizatorul sau în comandă (denumită în continuare "adresa de e-mail a cumpărătorului").

3.6. În funcție de natura comenzii (cantitatea de bunuri, valoarea prețului de achiziție, costurile de expediere estimate), vânzătorul are întotdeauna dreptul de a solicita cumpărătorului o confirmare suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau prin telefon).

3.7. Relația contractuală dintre Vânzător și Cumpărător se stabilește prin livrarea acceptării comenzii (acceptarea), care este trimisă de către Vânzător Cumpărătorului prin poștă electronică la adresa de poștă electronică a Cumpărătorului.

3.8. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare. Costurile suportate de către Cumpărător pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea Contractului de achiziție (costuri de conectare la internet, costuri de convorbiri telefonice) vor fi suportate de către Cumpărător, fără nicio diferență față de tariful de bază.

^ Partea de sus

4. Prețul mărfurilor și condițiile de plată

4.1. Prețul bunurilor și orice costuri asociate cu livrarea bunurilor în temeiul Contractului de cumpărare pot fi plătite de către Cumpărător către Vânzător în următoarele moduri:

 • în numerar la livrare la locul specificat de cumpărător în coman
 • fără numerar prin card de credit

4.2. Împreună cu prețul de achiziție, cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului și costurile legate de ambalarea și livrarea bunurilor în suma convenită. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, prețul de achiziție include și costurile asociate cu livrarea bunurilor.

4.3. Vânzătorul nu solicită un depozit sau o altă plată similară din partea cumpărătorului. Acest lucru nu aduce atingere dispozițiilor articolului 4.6 din Termeni și condiții privind obligația de a plăti în avans prețul de achiziție al bunurilor.

4.4 .În cazul plății în numerar sau în numerar la livrare, prețul de achiziție se plătește la primirea bunurilor. În cazul plății fără numerar, prețul de achiziție trebuie achitat în termen de 14 zile de la încheierea contractului de achiziție.

4.5. În cazul plății fără numerar, cumpărătorul este obligat să plătească prețul de achiziție al bunurilor împreună cu simbolul variabil al plății. În cazul unei plăți fără numerar, obligația Cumpărătorului de a plăti prețul de achiziție este îndeplinită atunci când suma respectivă este creditată în contul Vânzătorului.
În conformitate cu Legea privind evidența vânzărilor, vânzătorul este obligat să elibereze o chitanță cumpărătorului. În același timp, acesta este obligat să înregistreze online vânzările primite la administratorul fiscal; în caz de defecțiune tehnică, în termen de cel mult 48 de ore.

4.6. Vânzătorul are dreptul, în special în cazul în care cumpărătorul nu confirmă comanda (articolul 3.6), să solicite plata integrală a prețului de achiziție înainte ca bunurile să fie trimise cumpărătorului. Nu se aplică articolul 2119 alineatul (1) din Codul civil.

4.7. Eventualele reduceri asupra prețului bunurilor acordate de către vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate.

4.8. În cazul în care acest lucru este obișnuit în relația comercială sau dacă este stipulat de reglementările legale general obligatorii, Vânzătorul va emite un document fiscal - factură către Cumpărător în ceea ce privește plățile efectuate în temeiul Contractului de achiziție. Vânzătorul este/nu este supus taxei pe valoarea adăugată. Vânzătorul emite documentul fiscal - factura către cumpărător după plata prețului bunurilor și o trimite în format electronic la adresa electronică a cumpărătorului.

^ Partea de sus

5. Retragerea din contractul de vânzare-cumpărare

5.1. Cumpărătorul recunoaște că, în conformitate cu dispozițiile articolului 1837 din Codul civil, nu se poate renunța, printre altele, la un contract de furnizare de bunuri care au fost modificate în funcție de dorințele cumpărătorului sau pentru persoana acestuia, la un contract de furnizare de bunuri perisabile, precum și la bunuri perisabile, dintr-un contract de furnizare de bunuri care au fost amestecate iremediabil cu alte bunuri după livrare, dintr-un contract de furnizare de bunuri în ambalaj sigilat pe care consumatorul le-a scos din ambalaj și care nu pot fi returnate din motive de igienă, precum și dintr-un contract de furnizare de înregistrări audio sau video sau de programe de calculator, în cazul în care consumatorul a deteriorat ambalajul original.

5.2. Cu excepția cazului menționat la articolul 5.1 sau a oricărui alt caz în care contractul de achiziție nu poate fi denunțat, achizitorul are dreptul de a denunța contractul de achiziție în termen de treizeci (30) de zile de la primirea bunurilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 1829 alineatul (1) din Codul civil, cu condiția ca, în cazul în care obiectul contractului de achiziție este reprezentat de mai multe tipuri de bunuri sau de livrarea mai multor piese, acest termen să curgă de la data primirii ultimei livrări de bunuri. Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare trebuie să fie trimisă vânzătorului în termenul specificat în fraza anterioară. Pentru retragerea din contractul de vânzare-cumpărare, cumpărătorul poate utiliza formularul tip pus la dispoziție de vânzător, care este o anexă la termenii și condițiile de vânzare.  Cumpărătorul poate trimite retragerea din Contractul de vânzare-cumpărare la adresa de afaceri a vânzătorului, Za Humny 3301, 697 01 Kyjov, Republica Cehă.

5.3. În cazul retragerii din contractul de achiziție în conformitate cu articolul 5.2 din Termeni și condiții, contractul de achiziție se anulează de la început. Bunurile trebuie să fie returnate vânzătorului în termen de paisprezece (30) zile de la retragerea din contract. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de achiziție, cumpărătorul suportă costurile de returnare a bunurilor către vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate, din cauza naturii lor, prin mijloace poștale normale.

5.4.În cazul retragerii din Contract în conformitate cu articolul 5.2 din Termeni și condiții, Vânzătorul va returna fondurile primite de la Cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea Cumpărătorului din Contract în același mod în care Vânzătorul le-a primit de la Cumpărător. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a returna prestația furnizată de cumpărător deja la returnarea bunurilor de către cumpărător sau în alt mod, cu condiția ca acesta să fie de acord și să nu fie suportate costuri suplimentare de către cumpărător. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, vânzătorul nu este obligat să restituie cumpărătorului fondurile primite înainte ca acesta să îi returneze bunurile sau să dovedească faptul că a trimis bunurile către antreprenor.

5.5. Vânzătorul are dreptul de a compensa în mod unilateral cererea de plată pentru deteriorarea bunurilor cu cererea cumpărătorului de rambursare a prețului de achiziție.

5.6. În cazurile în care cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare-cumpărare în conformitate cu dispozițiile articolului 1829 alineatul (1) din Codul civil, vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a se retrage din contractul de vânzare-cumpărare în orice moment până la preluarea bunurilor de către cumpărător. În acest caz, vânzătorul rambursează prețul de achiziție cumpărătorului fără întârziere, fără întârziere, în numerar în contul desemnat de cumpărător.

5.7. În cazul în care cumpărătorului i se oferă un cadou împreună cu bunurile, contractul de cadou dintre vânzător și cumpărător se încheie cu condiția ca, în cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, contractul de cadou cu privire la acest cadou încetează să producă efecte, iar cumpărătorul este obligat să returneze vânzătorului cadoul împreună cu bunurile.

^ Partea de sus

6. Transport și livrare de mărfuri

6.1. În cazul în care metoda de transport este convenită pe baza unei cereri speciale a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul și orice costuri suplimentare asociate cu această metodă de transport.

6.2. În cazul în care vânzătorul este obligat, în temeiul contractului de achiziție, să livreze bunurile la locul specificat de către cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia bunurile la livrare.

6.3. În cazul în care, din motive imputabile cumpărătorului, este necesar să livreze bunurile în mod repetat sau în alt mod decât cel specificat în comandă, cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate cu livrarea repetată a bunurilor sau costurile asociate cu o metodă diferită de livrare.

6.4. La primirea bunurilor de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului bunurilor și, în caz de defecte, să notifice imediat transportatorul. În cazul în care ambalajul este deteriorat, ceea ce indică o pătrundere neautorizată în transport, cumpărătorul poate să nu accepte transportul de la transportator.

6.5. Alte drepturi și obligații ale părților în ceea ce privește transportul mărfurilor pot fi reglementate de condițiile speciale de livrare ale vânzătorului, dacă sunt emise de acesta.

 ^ Partea de sus

7. Drepturile rezultate din executarea defectuoasă

7.1. Drepturile și obligațiile părților contractante în ceea ce privește drepturile care decurg din executarea defectuoasă sunt reglementate de reglementările legale relevante cu caracter general obligatoriu (în special de dispozițiile secțiunilor 1914-1925, secțiunile 2099-2117 și secțiunile 2161-2174 din Codul civil și de Legea nr. 634/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare).

7.2. Vânzătorul este răspunzător față de cumpărător că bunurile sunt lipsite de defecte la recepție. În special, vânzătorul este răspunzător față de cumpărător că, în momentul în care cumpărătorul a luat în primire bunurile:

7.2.1. bunurile au caracteristicile convenite între părți și, în lipsa unui acord, au caracteristicile descrise de vânzător sau de producător sau așteptate de cumpărător având în vedere natura bunurilor și pe baza publicității efectuate de către aceștia,

7.2.2. bunurile sunt adecvate scopului declarat de vânzător pentru utilizarea lor sau pentru care sunt utilizate în mod obișnuit bunuri de acest tip,

7.2.3. bunurile corespund, din punct de vedere al calității sau al execuției, eșantionului sau specimenului convenit, în cazul în care calitatea sau execuția a fost determinată în conformitate cu eșantionul sau specimenul convenit,

7.2.4. mărfurile sunt în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare; și

7.2.5. mărfurile îndeplinesc cerințele legislației.

7.3. Dispozițiile menționate la articolul 7.2 din Termeni și condiții nu se aplică în cazul bunurilor vândute la un preț mai mic în cazul defectului pentru care s-a convenit prețul mai mic, în cazul uzurii bunurilor cauzate de utilizarea normală a acestora, în cazul bunurilor second-hand în cazul defectului care corespunde nivelului de utilizare sau de uzură pe care bunurile îl aveau în momentul preluării lor de către cumpărător, sau dacă acest lucru rezultă din natura bunurilor.

7.4. În cazul în care un defect apare în termen de șase luni de la data primirii, se consideră că bunurile au fost defecte la data primirii. Cumpărătorul este îndreptățit să își exercite dreptul de a reclama un defect care apare la bunurile de consum în termen de douăzeci și patru de luni de la primire.

7.5. Cumpărătorul revendică drepturile rezultate din executarea defectuoasă la adresa vânzătorului de la sediul vânzătorului, unde este posibilă acceptarea creanței în ceea ce privește gama de bunuri vândute, eventual și la sediul social sau la punctul de lucru..

7.6. Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte pot fi reglementate de regulamentul de reclamații al vânzătorului.

^ Partea de sus

8.Alte drepturi și obligații ale părților

8.1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor prin plata integrală a prețului de achiziție al acestora.

8.2.Vânzătorul nu este obligat să respecte niciun cod de conduită în raport cu Cumpărătorul în sensul articolului 1826 alineatul (1) litera (e) din Codul civil.

8.3. Autoritatea cehă de inspecție comercială, cu sediul social la adresa Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, Republica Cehă, nr. de identificare: 000 20 869, adresa de internet: http://www.coi.cz, este competentă pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor de consum care decurg dintr-un contract de cumpărare.

8.4. Vânzătorul are dreptul de a vinde bunuri pe baza unei licențe comerciale. Controlul comercial este efectuat în cadrul domeniului său de competență de către biroul comercial competent. Supravegherea protecției datelor cu caracter personal este exercitată de Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal. Autoritatea cehă de inspecție comercială supraveghează, printre altele, respectarea Legii nr. 634/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare.

8.5. Prin prezenta, cumpărătorul își asumă riscul unei schimbări de circumstanțe în sensul articolului 1765 alineatul (2) din Codul civil.

^ Partea de sus

9. Protecția datelor și trimiterea de comunicări comerciale

9.1. Protecția datelor cu caracter personal ale cumpărătorului, care este o persoană fizică, este prevăzută de Legea nr. 101/2000 Coll. privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările ulterioare.

9.2. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea următoarelor date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de domiciliu, numărul de identificare, numărul de identificare fiscală, adresa de e-mail, numărul de telefon (denumite în continuare în mod colectiv "date cu caracter personal").

9.3. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către vânzător în scopul exercitării drepturilor și obligațiilor prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare și în scopul menținerii contului de utilizator. Cu excepția cazului în care Cumpărătorul decide altfel, Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către Vânzător și în scopul trimiterii de informații și comunicări comerciale către Cumpărător. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în întregime, în conformitate cu prezentul articol, nu este o condiție care ar împiedica în sine încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

9.4. Cumpărătorul recunoaște că este obligat să furnizeze datele sale cu caracter personal (în timpul înregistrării, în contul său de utilizator, la plasarea unei comenzi din interfața web a magazinului) în mod corect și veridic și că este obligat să informeze vânzătorul fără întârzieri nejustificate cu privire la orice modificare a datelor sale cu caracter personal.

9.5. Vânzătorul poate încredința unei terțe părți, în calitate de persoană împuternicită de către operator, prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului. Cu excepția persoanelor care transportă bunurile și a procesatorilor de plăți, datele cu caracter personal nu vor fi transferate de către vânzător către terți fără acordul prealabil al cumpărătorului.

9.6. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru o perioadă de timp nedeterminată. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în format electronic în mod automatizat sau pe suport de hârtie în mod neautomat.

9.7. Cumpărătorul confirmă că datele cu caracter personal furnizate sunt corecte și că a fost informat că furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară.

9.8. În cazul în care cumpărătorul consideră că vânzătorul sau persoana împuternicită de operator (articolul 9.5) prelucrează datele sale cu caracter personal într-un mod care contravine protecției vieții private și personale a cumpărătorului sau este contrar legii, în special dacă datele cu caracter personal sunt inexacte în ceea ce privește scopul prelucrării, acesta poate:

9.8.1. cereți explicații vânzătorului sau procesatorului,

9.8.2. să solicite vânzătorului sau persoanei împuternicite să remedieze situația.

9.9. În cazul în care cumpărătorul solicită informații cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, vânzătorul este obligat să îi furnizeze aceste informații. Vânzătorul are dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru furnizarea informațiilor menționate în fraza precedentă, fără a depăși costurile necesare pentru furnizarea informațiilor.

^ Partea de sus

10. Trimiterea de comunicări comerciale și stocarea de cookie-uri

10.1. Cumpărătorul este de acord să primească informații legate de bunurile, serviciile sau afacerile vânzătorului la adresa electronică a cumpărătorului și, de asemenea, este de acord să primească comunicări comerciale din partea vânzătorului la adresa electronică a cumpărătorului.

10.2. Cumpărătorul este de acord cu stocarea de cookie-uri pe computerul său. În cazul în care achiziția poate fi efectuată pe site-ul web și obligațiile vânzătorului în temeiul contractului de vânzare-cumpărare pot fi îndeplinite fără a stoca cookie-uri pe computerul cumpărătorului, cumpărătorul își poate retrage în orice moment consimțământul în conformitate cu fraza anterioară.

^ Partea de sus

11. Livrare

11.1. Cumpărătorul poate fi notificat sau comunicat la adresa electronică a acestuia.

^ Partea de sus

12. Dispoziții finale

12.1. În cazul în care relația stabilită prin contractul de vânzare-cumpărare conține un element internațional (străin), părțile convin ca relația să fie reglementată de legislația cehă. Acest lucru nu aduce atingere drepturilor consumatorului în temeiul legislației general obligatorii.

12.2. În cazul în care orice dispoziție din termenii și condițiile de utilizare este sau devine nulă sau ineficientă, dispoziția nulă va fi înlocuită cu o dispoziție a cărei semnificație este cât mai apropiată de cea a dispoziției nevalabile. Nulitatea sau ineficacitatea unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții.

12.3. Contractul de vânzare-cumpărare, inclusiv Termenii și condițiile, este arhivat de către vânzător în format electronic și nu este accesibil.

12.4. Un model de formular de retragere din contractul de achiziție este anexat la termenii și condițiile de vânzare.

12.5. Datele de contact ale vânzătorului: adresa de livrare Za Humny 3301, 69701 Kyjov, Republica Cehă, adresa de e-mail info@pidilidi.cz, telefon +420 725 518 518 759.


În Kyjov la 1.2.2016

Director general al Nelun spol. s r.o.